• Andeli postoje
    Anđeli

    Anđeli, naši tajni savjetnici iz pjesama, sa slika i fasada

    Nekad mi se čini da očigledne stvari treba ponoviti da bi bile – očigledne. Primjerice, kad je o anđelima riječ – mnogi će posumnjati da postoje, odmahnuti rukom, a opet… nisu li oni svuda oko nas, čak i kad ih ne primjećujemo? Recimo, ljudi koji dvoje oko postojanja anđela nerijetko će nehotice za čovjeka koji učini neko dobro djelo reći da je “anđeo spasitelj”. Ili će za dijete koje spokojno spava reći da  “spava poput anđela“. Ili, dodajem pitanje: što često vidimo na fasadama i pročeljima zgrada, na umjetninama, na nakitu? Kome smo se molili kao djeca… Kako je ono išlo: “Anđele čuvaru čuvaj mene malu” – nekad je u predvečerja…