Usluge

Wellness terapijski paketi


TERAPIJSKI PAKET

5 dolazaka 

 • 1x konzultacije 20 min
 • 5x bioenergija 20 min
 • 5x terapijska masaža 25 min
 • 2x rastezanje 15 min
 • 5 dolazaka unutar 9 dana

10 dolazaka 

 • 1x konzultacije 20 min 
 • 10x bioenergija 20 min 
 • 10x terapijska masaža 25 min 
 • 5x rastezanje 15 min  
 • 10 dolazaka unutar 19 dana

SLATKI SNOVI

5 dolazaka 

 • 1x konzultacije 20 min
 • 5x antistres masaža 25 min
 • 5x vođena meditacija 30 min
 • 5 dolazaka unutar 9 dana

10 dolazaka 

 • 1x konzultacije 20 min
 • 10x antistres masaža 25 min
 • 10x vođena meditacija 30 min
 • 10 dolazaka unutar 19 dana 

CUPPING TERAPIJA

15 min ili 30 min


CUPPING PACK

5x dolazaka uključuje

 • 15 min terapije + 30 min hot touch masaža
 • 5 dana uzastopno

INTUITIVNA MASAŽA

90 min, uključuje:

 • konzultacije 20 min
 • masaža 70 min

Detalje ponude potražite na www.countryclub.com.hr